stredisko saleziani moznosti linky fotky z akcii odkazy kontakt

Domov Domov


Kto sme ?
Muži, ktorí sa rozhodli zostúpiť zo svojho piedestálu až k mladým, aby sme vystúpili s nimi až k Bohu.

Čo robíme ?
Vychovávame, vzdelávame, modlíme sa, prehrávame bitky, ale vyhráme vojnu.

Ako to robíme ?
Bez hanby a strachu, bez obzerania sa späť, či niekto hádže kamene nenávisti a závisti.

...my kráčame !


sart
rozdelovac obsahu

Pomôžte svojimi percentami!


Pomôžte svojimi percentami!

Kedy: do 30.04.2015
Kde: Daňový úrad BB

Podľa Zákona o dani z príjmov (§ 50) môžu fyzické a právnické osoby poukázať podiel zo zaplatenej dane za predchádzajúci rok organizácii, ktorá je zaregistrovaná v zozname prijímateľov. Je to mechanizmus, prostredníctvom ktorého môžu daňoví poplatníci (FO aj PO) rozhodnúť o účele použitia časti svojich daní priamo na činnosť nejakej organizácie.

 

Aj tento rok Vás, mladí zo strediska Banská Bystrica, prosia o poukázanie vašich 2 percent alebo 3 percent.


Čo je k tomu potrebné:

a.) pre 2 percentá - 1. vyplniť tlačivo; 2. dať ho potvrdiť zamestnávateľovi; 3. zaniesť ho spolu s potvrdením o zaplatení dane (vydá do zamestnávateľ) na DÚ alebo k nám na Tatranskú.

 

a.) pre 3 percentá - 1. vyplniť tlačivo; 2. dať ho potvrdiť zamestnávateľovi; 3. nechať si potvrdiť u Jozefa Kmeca talčivo o odpracovaných 40 dobrovoľníckych hodinách; 4. zaniesť ho spolu s potvrdením o zaplatení dane (vydá do zamestnávateľ) na DÚ alebo k nám na Tatranskú.

Vopred ďakujeme.

 

Tlačivo nájdete tu.

Infografiku nájdete tu. Porovnaj časť zamestnanci.

 

 Podrobnejšie informácie o fungovaní mechanizmu poukázania % z podielu Vašej zaplatenej dane nájdete taktiež na www.rozhodni.sk.

Sumár dôležitých termínov nájdete TU.

 

Akou inou formou je možné nás podporiť?

Najdôležitejšou formou podpory pre nás sú Vaše modlitby. Ďalej je tiež možné prispieť finačne priamo na účet (4008096914/7500), prípadne akýmkoľvek darom (klobáska, slanina:), ktorý donesiete ku Saleziánom Dona Bosca v Banskej Bystrici.

spodny panel Farske oznamy Kontakt Domka

NOVINKYobrazok k novinke

200-vka dona Bosca

Mladí vzali iniciatívu do vlastných rúk.
15.8. 2015
obrazok k novinke

Detský tábor Poniklec 2015

Zvládli sme to aj napriek nečakaným zmenám.
7.8. 2015
obrazok k novinke

Tábor Jasenie 2015

Fotky z tábora nájdete na našej facebookovej stránke.
31.7. 2015
obrazok k novinke

Derniéra divadla KOLOTOČ

Tak a je to tu. Po roku a niekoľkých úspešných predvedeniach divadla na rôznych miestach Slovenska sa jeho púť skončila tam, kde sa narodilo...
28.6. 2015
1/99